Fred Morten

Det er utrolig dyktige instruksører på lovsangsskolen, og gjesteinstruktørene som var, er av utrolig høy kvalitet. Her snakker vi om kompetanse på høyt nivå.Selv om jeg ikke skriver tekster for lovsang selv, så var det utrolig god info å ha med seg, som er viktig å ha med seg når man skal skrive musikken selv.

Samspillet mellom tekst og musikk er nok kanskje viktigere innen lovsang enn noen annen musikksjanger, så med tanke på det, så vil jeg si at lovsangsskolen er like viktig for de som skriver musikken, som det er for de som skriver teksten. Jeg vil anbefale alle som driver med lovsang å gå her, for det er absolutt mye mer å lære enn du skulle tro.