Anne-Linda

Jeg er utrolig fornøyd med året på lovsangsskolen. Selv om jeg har drevet med lovsang i mange år og har mye erfaring lærte jeg mye nytt, og ikke minst ble jeg bevisst på mange ting og fikk satt ord på mye kunnskap som antagelig har ligget i underbevisstheten.

Det var også utrolig spennende å lære å skrive sanger! Jeg anbefaler alle som driver med eller vil drive med lovsang og ta et år på lovsangsskolen. Det er også nyttig og bra å bygge nettverk med andre sangere og musikere som driver med det samme, og jeg har funnet mange nye folk jeg kan spørre om være med meg å spille når jeg trenger musikere.